DKK

Miło nam poinformować, że w kategorii dorośli nagrodę Instytutu Książki otrzymała: Pani Monika Hapak-Bielecka za recenzję książki „Idź własną drogą”, która jest zapisem rozmów Joanny Podsadeckiej z Markiem Kamińskim. Serdecznie gratulujemy!

zespol

Zespół Śpiewaczy z Gminnego Ośrodka Kultury w Modliborzycach na podium 53. Ogólnopolskiego festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Grupa, którą opiekuje się Krystyna Wójcik, zdobyła trzecią nagrodę w kategorii zespołów śpiewaczych.

Wakacje W Filii Bibliotecznej w Stojeszynie

Filia Biblioteczna w Stojeszynie Pierwszym zaprasza na Wakacje 2019 pod hasłem: "Zaczytane lato z Marią Konopnicką"
Zajęcia odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz. 11:00 - 14:00.
Serdecznie zapraszamy.

500+

Od 1 lipca 2019 r. wnioski o ustalenie prawa do:
     - świadczenia wychowawczego,
     - świadczenia dobry start,
     - świadczeń rodzinnych
     - funduszu alimentacyjnego
można składać tylko drogą elektroniczną za pośrednictwem ministerialnego portalu Emp@atia, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Burze z gradem

kondolencje

Panu Mariuszowi Wielebie najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci Teścia

jak sobie radzić z upałami

Utrzymująca się fala upałów zmusza nas do zachowania szczególnej ostrożności i dbałości o zdrowie nasze i naszych bliskich.

wakacje z biblioteką

Biblioteka u Kazimierza zaprasza dzieci i młodzież na bezpłatne zajęcia wakacyjne organizowane w ramach akcji „Wakacje z biblioteką”.

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018 r, poz. 5923)  zwołuję  IX  sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 28 czerwca 2019 roku (piątek) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

um

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków.

woda

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Janowie Lubelskim, po zapoznaniu sie z raportami z badań próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę Wierzchowiska, nie stwierdził przekroczeń parametrów mikrobiologicznych..

W związku z powyższym informuje, że woda z wodociągu Wierzchowiska jest przydatna do spożycia przez ludzi.

nawałnica

W gminie Modliborzyce trwają prace przy usuwaniu skutków ulewy, która nawiedziła te rejony w środę 19 czerwca.