Życzenia Wielkanocne od Sołtysów z Gminy Modliborzyce

Życzenia Wielkanocne od Sołtysów z Gminy Modliborzyce.

przymrozki

KONKURS „POLICJANT, KTÓRY MI POMÓGŁ”

      Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji organizuje ogólnopolski konkurs „Policjant, który mi pomógł”. Głównym celem konkursu jest w szczególności promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom krzywdzonym.

𝐑𝐎𝐙𝐓𝐑𝐙𝐘𝐆𝐍𝐈𝐄̨𝐂𝐈𝐄 𝐊𝐎𝐍𝐊𝐔𝐑𝐒𝐔 𝐍𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐃𝐘𝐂𝐘𝐉𝐍𝐀̨ 𝐏𝐀𝐋𝐌𝐄̨ 𝐖𝐈𝐄𝐋𝐊𝐀𝐍𝐎𝐂𝐍𝐀̨

      Po przerwie spowodowanej epidemią koronawirusa Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz Burmistrz Modliborzyc zaprosili w tym roku mieszkańców gminy do udziału w konkursie “Tradycyjna palma wielkanocna”.

WIATR

SESJA RM

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXIX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 6 kwietnia 2022 roku (środa) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

woda

Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje mieszkańców miejscowości: Ciechocin, Gwizdów, Modliborzyce ul. Janówek, Kolonia Zamek, Majdan, Świnki, Wolica Kolonia, Wolica Pierwsza o przerwie w dostawie wody w dniu
06-04-2022 w godz. 8.00-14.00 .

inspekcja weterynaryjna

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE 2022

śnieg

intensywne opady deszczu

VII Gminne Dyktando o Pióro Burmistrza Modliborzyc

     Romantyzm w Polsce był tematem tegorocznego Gminnego Dyktanda o Pióro Burmistrza Modliborzyc. Finał konkursu, organizowanego po raz siódmy przez Bibliotekę u Kazimierza w Modliborzycach, odbył się 30 marca 2022 r.

KONKURS NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

    Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz Burmistrz Modliborzyc zapraszają do udziału w konkursie na TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ.