FDPA

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XIV edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość".

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

ZUS

Do ZUS można już złożyć wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy i świadczenie wychowawcze.
Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje rodzinny kapitał opiekuńczy. Przejął też obsługę wniosków o świadczenie wychowawcze z programu Rodzina 500 plus.

Dzień Babci i Dzień Dziadka

       Dziś obchodzimy Dzień Babci, a jutro Dzień Dziadka. Z tej okazji wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najlepsze życzenia.

silny wiatr

um

Urząd Miejski w Modliborzycach informuje, iż w dniach od 01 do 28 lutego 2022 r będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na rok 2022. Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego oraz wniosek o zwrot podatku akcyzowego znajdują się w załączniku.

RCKIK

Krew to lek, którego nie można niczym zastąpić, ani sztucznie wyprodukować. Dzielenie się krwią, to dzielenie się darem życia. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie udostępnia harmonogram stałych akcji terenowego poboru krwi 

KAS

Informuję, że w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 19.00 pracownicy urzędów skarbowych będą udzielać informacji o nowych rozwiązaniach podatkowych zawartych w Polskim Ładzie.

Pamiętaj, złóż deklarację o źródłach ogrzewania budynków

         Od 1 lipca 2021 r właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)*. Deklaracje, można składać online, bezpośrednio w CEEB lub w wersji papierowej, za pośrednictwem urzędu miejskiego.

Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Janowie Lubelskim

     Szanowni Państwo, z Nowym Rokiem weszły w życie zmiany przepisów podatkowych, wprowadzonych ustawą z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ta wdraża podatkową część kompleksowego programu społeczno-gospodarczego Polski Ład.

Kolejne serce na nakrętki w gminie

          Kolejne "nakrętkowe" serce pojawiło się w naszej gminie. Tym razem w Dąbiu, a wszystko za sprawą Koła Gospodyń Wiejskich "Dąbianki znad źródeł".

Wesołą nowinę...

      „Wesołą nowinę…” wyśpiewała nam Schola Parafialna z Modliborzyc na koncercie kolęd, który odbył się 16 stycznia 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Modliborzycach.

LGR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR) działające na terenie gmin: Kolbuszowa, Dzikowiec, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Grębów, Gorzyce, Bojanów, Zaleszany, Radomyśl nad Sanem, Zaklików, Potok Wielki, Modliborzyce, Janów Lubelski ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).