Burze z gradem

sesja

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXX sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 29 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

Burze z gradem

GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Dąbie 19 czerwca 2022 r.

        W niedzielę, 19 czerwca 2022 roku, na boisku sportowym w Dąbiu odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Modliborzyce.

Kondolencje

Pani Agnieszce Wachulak

Pracownikowi Urzędu Miejskiego w Modliborzycach

Wyrazy głębokiego współczucia, wsparcia i otuchy

z powodu śmierci

Teścia

GMINNE ZAWODY SPORTOWO - POŻARNICZE

      Burmistrz Modliborzyc oraz Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Modliborzycach zaprasza na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych. Niedziela, 19 czerwca 2022 r., godzina 10.00, boisko przy remizie OSP Dąbie.  Zapraszamy!

LGD

Szanowni Państwo,
W związku z przystąpieniem do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejny okres programowania i mając na uwadze partycypacyjny charakter polegający na włączeniu lokalnej społeczności w opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” zaprasza organizacje pozarządowe, przedsiębiorców, mieszkańców powiatu janowskiego do udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

DZIEŃ RODZINY

„Pośród wielu dróg rodzina jest drogą pierwszą i najważniejszą”, pod taki hasłem w dniu 10 czerwca 2022r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym odbył się kolejny Dzień Rodziny.

Burze z gradem

Europejskie Dni Archeologii 2022

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim w ramach Europejskich  Dni Archeologii 2022.

KOWR

Dzień otwartych drzwi w Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.

licheń

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy do udziału w XXX Krajowej Pielgrzymce Sołtysów i Środowisk Wiejskich 
do Sanktuarium Matki Boskiej Licheńskiej Licheń, 3 lipca 2022 r.