Morawiecki

30 czerwca 2020 r. w województwie Lubelskim przebywał z wizytą premier Mateusz Morawiecki. Podczas swojej wizyty na Lubelszczyźnie odwiedził Łęczną, Lubartów, Łuków, Puławy, Opole Lubelskie, Kraśnik, Janów Lubelski, Bełżyce, Świdnik.
Podczas wizyty w Janowie Lubelski premier wręczył burmistrzom i wójtom z powiatu janowskiego promesy na dotacje z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
Gmina Modliborzyce otrzyma pół miliona złotych rządowej dopłaty do inwestycji lokalnych.

Wybory Prezydenckie 2020

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o ponownym głosowaniu.

burza

wybory prezydenckie 2020

Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach i Burmistrz Modliborzyc składają życzenia Dyrektorom Szkół, Nauczycielom i Pracownikom oraz wszystkim Uczniom.

PIS

Komunikatu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim dotyczący cudzoziemców zatrudnianych przy pracach sezonowych.

Sesja Rady Miejskiej

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XVI sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Zespole Szkól w Modliborzycach.

rolnictwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza udostępniają ulotkę przedstawiającą problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypominają o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Burze z gradem

Wybory Prezydenckie 2020

kolonie

Wypoczynek letni w formie kolonii w 2020 roku z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, adresowany jest dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia Społecznego, urodzonych od dnia 01 stycznia 2004 roku.

Burze z gradem