OBLODZENIE

ZAMIECIE ŚNIEŻNE

Policja logo

W ostatnim czasie na terenie naszego województwa doszło do oszustw metodą „na policjanta”, gdzie starsze osoby straciły nawet po kilkadziesiąt tysięcy złotych przekazując je nieznajomym, pozostawiając w parku pod ławką lub w koszu bądź wyrzucając przez balkon.

azbest

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu V naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

23 przeglad kolęd

Od ponad 20 lat, wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Janowie Lubelskim i Urzędem Miejskim w Modliborzycach, Gminny Ośrodek Kultury w Modliborzycach organizuje Międzypowiatowy Przegląd Tradycyjnych Kolęd i Pastorałek.

spis

Gminny Komisarz Spisowy w Modliborzycach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

500+

Świadczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat. Nie ma znaczenia sytuacja finansowa rodziny. Aby otrzymać wsparcie trzeba złożyć wniosek.

spis

Gminne Biuro Spisowe w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach przekazuje informacje o pomieszczeniu, w którym zostanie przygotowane stanowisko do samo spisu:

krew

W dniu 29 stycznia 2021 r. Odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi w Modliborzycach. Rejestracja dawców w godzinach 8.30 do 12.30 Plac przy posterunku Policji. Serdecznie zapraszamy.

szczepimy

Osoby, które mają trudności z dotarciem do punktu szczepień będą mogły skorzystać ze specjalnego transportu organizowanego przez Urząd Miejski w Modliborzycach.
Informacja i zapisy pod numerem telefonu 510 279 654.

szczepimy

Powszechne szczepienia całego społeczeństwa przeciw COVID-19 ruszyły w styczniu 2021 roku. Jeszcze w grudniu 2020 r. rozpoczęły się szczepienia pracowników służby zdrowia. Kolejność szczepień ustala Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19.

MRiRW

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej. Zapraszamy do zapoznania się z tym projektem i zgłaszania uwag.