UM

W związku z nowelizacją ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wprowadznon następujące zmiany:
1. zwiększenie limitu zużywanego oleju na 1 ha użytków rolnych z 86 l na 100 l
2. zwiększenie stawki zwrotu akcyzy dla oleju z 0,86 zł na 1 zł za 1 ha użytków rolnych.
3. wprowadzenie zwrotu ( w przypadku chowu lub hodowli bydła) w wysokości 30 zł na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła

LUW

Wojewoda Lubelski zaprasza do udziału w procesie konsultacji społecznych projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) w województwie lubelskim.
Konferencja regionalna, współorganizowana przez urząd marszałkowski, ma przybliżyć uczestnikom cele, kierunki interwencji, mechanizmy wdrażania polityki regionalnej do 2030 r.

stowarzyszenie

Specjalistyczna bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

KOLEDOWANIE 2019

W typowo zimowej scenerii mieszkańcy gminy Modliborzyce spotkali się w niedzielę 6 stycznia na wspólnym kolędowaniu w centrum miasta. Takie spotkania mają już 11-letnią tradycję i wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością. Podobnie jak przed rokiem wśród słuchaczy byli internauci z różnych części świata, którzy dołączyli do kolędników dzięki interaktywnej szopce, przy której odbywa się wspólne śpiewanie.

SIL

Ferie zimowe organizowane są dla dzieci i młodzieży w wieku do 16 roku życia- urodzonych po 1 stycznia 2003 r., których co najmniej jedno z rodziców/ prawnych opiekunów/ jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno- rentowe oraz wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie) lub pobiera rentę bądź emeryturę z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

LGR

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” (LGR) ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie nr: 3/2018 w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii kierowanych przez społeczność” objętych Priorytetem 4. „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY).

ARiMR

Ogłoszenie Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w terminie od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 25 lutego 2019 r.

WOŚP

W Modliborzycach trwają przygotowania do kolejnego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Do tej pory najwięcej, bo prawie 6,5 tysiąca złotych, udało się zebrać przed dwoma laty.

Policja logo

Sylwestrowe zabawy z fajerwerkami często kończą się tragicznie. Ofiarami nieostrożnego obchodzenia się z petardami i racami są przede wszystkim dzieci, młodzież i pijani dorośli.

kolędowanie

6-tego stycznia będziemy mieli wspaniałą okazję do spotkania przy Szopce Bożonarodzeniowej na modliborzyckim rynku. Jak co roku spotkanie to jednoczy młodszych i starszych mieszkańców naszego miasta przy wspólnym śpiewaniu kolęd i pastorałek. W święto Trzech Króli, zgodnie z naszą tradycją mieszkańcy Modliborzyc spotykają się na wspólnym kolędowaniu. Na uroczystość tę zapraszamy już w najbliższą niedzielę 6-tego stycznia 2019 r. o godz. 17:00.

mrm sesja

20 grudnia 2018 r odbyła się kolejna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach. Koniec roku skłania do podsumowań i my także podsumowaliśmy akcje, które sami przeprowadziliśmy i te, w które włączyliśmy się w 2018 roku. A było tego trochę.

SESJA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2018 r, poz. 994 z późn. zm.) zwołuję na dzień 28 grudnia 2018 roku (piątek) na godzinę 12.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach IV w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.