polska smakuje

Szanowni Państwo, z upoważnienia Pana Michała Rzytkiego Dyrektora Departamentu Jakości Żywności i Bezpieczeństwa Produkcji Roślinnej, przekazuję pismo Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zachęcające do włączenia się w prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa kampanię informacyjną - „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”.

30 lat

W tym roku obchodzimy 30 rocznicę przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego, czyli możliwości realnego decydowania społeczeństwa lokalnego o własnym losie. 8 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie gminnym, która miała i ma niezwykle ważne znaczenie dla środowisk lokalnych. 27 maja 1990 roku odbyły się w Polsce pierwsze w pełni wolne wybory samorządowe.

Życzenia

27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.
Z tej okazji wszystkim osobom, które współtworzyły i współtworzą samorząd, które pracowały i pracują na rzecz Gminy Modliborzyce, wójtom, radnym, sołtysom, radom sołeckim oraz wszystkim pracownikom samorządowym składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu rodzinnym oraz satysfakcji z pracy zawodowej.

LODR

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.

azbest

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Niezle ziółko

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym (od 5 do 7 lat) i szkolnym (od 8 do 10 lat) z terenu województwa lubelskiego do aktywnego udziału w konkursie dotyczącym ziół. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody.

JP2

18 maja 2020 r., minęło dokładnie sto lat od dnia, gdy na świat przyszedł jeden z największych Polaków, który zmienił oblicze świata - Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II, ogłoszony świętym w roku 2014.

MRiRW

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2
Warszawa, 08.05.2020 r.

jp_II

„…tutaj, w tym mieście wszystko się zaczęło. I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, studia się zaczęły i teatr się zaczął. I kapłaństwo się zaczęło” te słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 16 czerwca 1999 r. z ołtarza polowego przed wadowickim kościołem parafialnym, są nam dobrze znane.

WLW

Informujemy, że w okresie od 20 maja do 7 czerwca 2020 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Więcej informacji w załączonym Komunikacie Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

Wybory Prezydenckie 2020

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że podjęła wszystkie czynności związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej na dzień 10 maja 2020 r., do których była zobowiązana przepisami prawa.

Wybory Prezydenckie 2020