Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 28 czerwca 2016 roku (wtorek) na godzinę 13:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach XXII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

100-lecie PSP

9 czerwca 2016 r. odbyły się obchody jubileuszu 100-lecia szkoły w Wierzchowiskach. Były to bardzo ważne chwile dla całej społeczności szkolnej. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w miejscowym Kościele parafialnym p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, którą celebrował i homilię wygłosił abp. Stanisław Wielgus. Towarzyszyli mu księża rodacy i księża, którzy pracowali w naszej parafii.

Ostrzeżenie o burzach

MRM

Inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach pierwszej kadencji odbędzie się w środę 22 czerwca. Podczas obrad, które rozpoczną się w południe w sali konferencyjnej miejscowej biblioteki, młodzi radni wybiorą przewodniczącego, jego zastępców i sekretarza.

OHP

Trwa nabór uczestników do grupy wychowawczej OHP w Janowie Lubelskim na nowy rok szkolny 2016/2017

Na podstawie art. 5b ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 466 z późn. zm.) w związku z § 15 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/96/2016 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 25 lutego 2016r, ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego 12 kwietnia 2016 r. poz. 1499 zwołuję pierwszą sesję nowo wybranej Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach która odbędzie się 22 czerwca 2016 roku (środa) o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej im. K. Zielińskiego w Modliborzycach.

ankietowe badania rolne

Młodzieżowa Rada Miejska

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

Młodzieżowa Rada Miejska

Zarządzenie nr 2/2016 Gminnej Komisji Wyborczej w Modliborzycach w sprawie odwołania składów osobowych Szkolnych Komisji Wyborczych w wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Modliborzycach.

GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Modliborzycach poszukuje osób do świadczenia usługi asystenta rodziny.

noc bibliotek

Gminna Biblioteka Publiczna w Modliborzycach po raz pierwszy włączyła się w ogólnopolską "Noc w bibliotece".