MRÓZ

Pożyczka

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  w ramach projektu w okresie monitorowania „Pożyczka na start”.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

nabor wnioskow

śnieg

Odpady

W grudniu 2016 r. został przeprowadzony nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2017.

koledowanie na rynku w Modliborzycach

Rada Miejska w Modliborzycach
oraz Burmistrz Modliborzyc
zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na
Wspólne śpiewanie kolęd
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!
6 stycznia 2017 godz. 17:00

Modliborzyce - rynek 

Samochód strażacki

Ochotnicza Straż Pożarna w Modliborzycach ma nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Ten, z którego korzystała do tej pory, będzie teraz służyć druhom z OSP w Stojeszynie.

Dotacja solary

Kolejne samorządy podpisały w czwartek 29 grudnia umowy o przyznaniu unijnych dotacji na odnawialne źródła energii. Jest wśród nich Gmina Modliborzyce, która otrzyma dofinansowanie na zakup kolektorów słonecznych i pieców na biomasę.

Gospodarka odpadami

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Janowa Lubelskiego będzie nadal odbierać odpady komunalne od mieszkańców gminy Modliborzyce.

drogi

Zakończyły się ostatnie w tym roku inwestycje drogowe w gminie Modliborzyce. To przebudowa trasy między Wierzchowiskami a Majdanem Obleszcze i odbudowa drogi w Dąbiu.

UM Modliborzyce

Gmina Modliborzyce informuje, iż od dnia 21 listopada 2016 roku, zgodnie z decyzją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (znak: GDDKiA O/LU-Z-3-aw-4251-dr19-13.2/2014 z dnia 28.08.2014 r.) został zamknięty wlot ulicy 11-go Listopada do drogi krajowej nr 19 w miejscowości Modliborzyce.

Zaproszenie na sesję

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) zwołuję na dzień 29 grudnia 2016 roku (czwartek) na godzinę 12:00 w sali konferencyjnej Biblioteki u Kazimierza w Modliborzycach, XXIX w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.