UM Modliborzyce

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję na dzień 28 lutego 2017 roku (wtorek) na godzinę 14:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach, XXXI w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

pomysł+dotacja

20 marca 2017 roku rusza rekrutacja do projektu „Pomysł + dotacja – sukces na rynku pracy!”. Projekt przeznaczony jest dla osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia zamieszkujących obszar województwa lubelskiego i pragnących założyć działalność gospodarczą. W jego ramach można uzyskać aż do 23 398,68 zł wsparcia finansowego na rozpoczęcie takiej działalności oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze i wsparcie pomostowe - finansowe w wysokości od 800,00 do 1 200,00 zł w okresie do 12 miesięcy.

Era młodych zawodowców

Fundacja Inicjatyw Lokalnych Oddział w Janowie Lubelskim pragnie poinformować o realizacji kolejnego projektu - “ERA MŁODYCH ZAWODOWCÓW”, w którym do udziału zaprasza osoby młode od 15 do 29 r.ż., pozostające bez pracy, niezarejestrowane w urzędach pracy w tym: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach, zwłaszcza nie uczestniczące w kształceniu i szkoleniu.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Prokuratura Rejonowa w Janowie Lubelskim informuje, że w związku z obchodzonym "Tygodniem Pomocy Ofiarom Przestępstw" oraz podjętą przez Ministerstwo Sprawiedliwości akcją niesienia pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dniach 20-26 lutego 2017r. w godzinach urzędowania 8:00 - 15:00 Prokuratorzy tut. Prokuratury będą udzielali bezpłatnych porad prawnych ofiarom przestępstw.

fundusze

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny informuje, że w dniach od 17 do 28 lutego 2017 r. prowadzona będzie rekrutacja uczestników projektu „Pracuję u siebie”. Projekt zakłada udzielenie między innymi wsparcia finansowego (dotacji inwestycyjnej w kwocie 23 000 zł oraz wsparcia pomostowego w kwocie 8 400 zł) na rozpoczęcie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

Policja logo

Janowscy policjanci zwracają się z apelem do osób, które były bezpośrednimi świadkami lub też posiadają informacje na temat potrącenia pieszego. Do zdarzenia doszło 1 lutego b.r. przed godz. 18:00 w miejscowości Kocudza na drodze krajowej K74. Prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Janowie Lubelskim.

MPR

Mamy przyjemność poinformować Państwa o rozpoczęciu od dnia 1 lutego br. naboru podmiotów, zainteresowanych uzyskaniem statusu "Miejsca Przyjaznego Rowerzystom"

wiorin

Opryskiwacze sprzedane, zezłomowane lub wycofane z użytkowania należy zgłosić do WIORiN w Lublinie

Samoobrona kobiet

Plan jest prosty. Założenia jasne i konkretne. Samoobrona Kobiet to projekt bezpłatnych szkoleń, które odbywają się w 30 polskich miastach.

UM Modliborzyce

Rada Miejska w Modliborzycach przyjęła budżet na 2017 rok. Radni uchwalili go jednogłośnie podczas sesji, która odbyła się we wtorek 31 stycznia.W tegorocznym planie finansowym radni zapisali dochody w wysokości ponad 25 milionów 300 tysięcy złotych i około 26 milionów 200 tysięcy wydatków.

Policja logo

Wczoraj na terenie powiatu miał miejsce wypadek drogowy, gdzie w terenie nieoświetlonym zginął pieszy. Jak ustalili policjanci, pieszy poruszał się bez elementów odblaskowych.