gmina modliborzyce

Gmina Modliborzyce zaprasza do składania ofert dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro dla zadania: "Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Modliborzyce"

H5N8

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, odnoszącego się do wystąpienia na terenie Polski grypy ptaków wywołanej wirusem grypy A podtypu H5 i H6, nakazuje się zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody. Najważniejsze zmiany dotyczą zezwoleń na usunięcie drzew oraz sposobu i wysokości naliczanych za to opłat.

koledowanie na rynku w Modliborzycach

Mieszkańcy miasta i gminy Modliborzyce już po raz ósmy spotkali się w centrum miejscowości, by posłuchać kolęd i pastorałek. Mimo że pogoda nie była sprzymierzeńcem organizatorów tegorocznego spotkania, chętnych do wspólnego kolędowania nie zabrakło.

Instytut dziedzictwa narodowego

Trwa kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany”.

LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”

informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania  19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020.

MRÓZ

Pożyczka

Szanowni Państwo,

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o możliwości uzyskania preferencyjnej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,  w ramach projektu w okresie monitorowania „Pożyczka na start”.  Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości oraz samozatrudnienia.

nabor wnioskow

śnieg

Odpady

W grudniu 2016 r. został przeprowadzony nowy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na rok 2017.

koledowanie na rynku w Modliborzycach

Rada Miejska w Modliborzycach
oraz Burmistrz Modliborzyc
zapraszają wszystkich mieszkańców gminy na
Wspólne śpiewanie kolęd
HEJ KOLĘDA, KOLĘDA!
6 stycznia 2017 godz. 17:00

Modliborzyce - rynek