Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja zainicjowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, mająca na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

5 września 2015 roku odbędzie się 4. edycja tej akcji, podczas której czytana będzie powieść Bolesława Prusa ?Lalka?.

Apel Starosty Janowskiego o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody.

 

Burmistrz Modliborzyc poszukuje osób na stanowisko ds. prowadzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Modliborzycach zgodnie z Programem Wieloletnim "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020

Burmistrz Modliborzyc informuje, iż w związku z wystąpieniem w okresie lipiec - sierpień 2015 roku na terenie Gminy Modliborzyce niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, zostanie powołana komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji.

 

Burmistrz Modliborzyc informuje, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum został sporządzony w dniu 16.08.2015 jest udostępniony w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach w Urzędzie Stanu Cywilnego - Ewidencja Ludności pok. nr 3 w dniach 17.08.2015 - 04-09-2015 roku w godzinach pracy Urzędu.

w spawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Modliborzyce dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na dzień 6 września 2015 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 sierpnia 2015 roku (wtorek)

na godzinę 9:00 w sali Narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach XII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.

 

W związku ze zwiększonym poborem wody z sieci wodociągowej związanym z długotrwałą suszą i wysokimi temperaturami, Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Modliborzyce o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą. Zaleca się używanie wody jedynie do celów socjalno-bytowych i wstrzymanie się z podlewaniem upraw, myciem samochodów oraz napełnianiem basenów.

Informujemy, że w piątek 14 sierpnia 2015 r. Urząd Miejski w Modliborzycach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach będą nieczynne.

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie informuje, że od dnia 03.07.2015 funkcjonuje Terenowy Punkt Paszportowy w Kraśniku.

PROGRAM "SENIOR - WIGOR"
PANI PREMIER EWA KOPACZ WRĘCZYŁA PROMESĘ  BURMISTRZOWI MODLIBORZYC