Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Leśny Krąg" zapraszają przedstawicieli jednostek organizacyjnych gminy, lokalnych organizacji, stowarzyszeń, radnych i sołtysów, a także zainteresowanych mieszkańców gminy do udziału w kolejnym spotkaniu dotyczącym opracowania "Strategii Rozwiązywania Problemów społecznych w Gminie Modliborzyce na lata 2016-2023"

Harmonogram.pdf

Janowscy policjanci zwracają się z apelem do osób, które były bezpośrednimi świadkami lub też posiadają informacje na temat najechania na pieszego leżącego na jezdni. Do zdarzenia doszło 30 sierpnia 2015 roku około godz. 20:45 na drodze Potoczek ? Stawki. Prosimy o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Janowie Lubelskim.

W okresie jesiennym prowadzone będą działania, których głównym celem będzie promowanie bezpieczeństwa rowerzystów. Działania te będą zmierzały do zwrócenie uwagi rowerzystom, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.

Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja zainicjowana przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, mająca na celu popularyzację czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamości poprzez kontakt z największymi dziełami polskiej literatury.

5 września 2015 roku odbędzie się 4. edycja tej akcji, podczas której czytana będzie powieść Bolesława Prusa ?Lalka?.

Apel Starosty Janowskiego o racjonalne i oszczędne korzystanie z wody.

 

Burmistrz Modliborzyc poszukuje osób na stanowisko ds. prowadzenia Dziennego Domu "Senior-WIGOR" w Modliborzycach zgodnie z Programem Wieloletnim "Senior-WIGOR" na lata 2015-2020

Burmistrz Modliborzyc informuje, iż w związku z wystąpieniem w okresie lipiec - sierpień 2015 roku na terenie Gminy Modliborzyce niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci suszy, zostanie powołana komisja ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji.

 

Burmistrz Modliborzyc informuje, że spis osób uprawnionych do udziału w referendum został sporządzony w dniu 16.08.2015 jest udostępniony w Urzędzie Miejskim w Modliborzycach w Urzędzie Stanu Cywilnego - Ewidencja Ludności pok. nr 3 w dniach 17.08.2015 - 04-09-2015 roku w godzinach pracy Urzędu.

w spawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum na terenie Gminy Modliborzyce dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego na dzień 6 września 2015 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 sierpnia 2015 roku (wtorek)

na godzinę 9:00 w sali Narad Urzędu Miejskiego w Modliborzycach XII w bieżącej kadencji sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach.