ILE ZAROBIĄ PROSUMENCI ZA WYTWORZONY PRĄD? Prezydent podpisał ustawę o odnawialnych źródła energii. Ustawa zagwarantuje posiadaczom przydomowych mikroinstalacji odkup ?zielonej? energii po cenie gwarantowanej i wyższej niż rynkowa.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w  Modliborzycach oraz RCKiK w Lublinie serdecznie zapraszają na akcję honorowego oddawania krwi w dniu 27-03-2015 r. godz 9.30 do 13.00. plac przy posterunku Policji w Modliborzycach.

Władze Modliborzyc podzieliły pieniądze na realizację zadań publicznych. Środki na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymają cztery organizacje pożytku publicznego.

Narodowe czytanie - podziękowania Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego.

Teatr Sakralno-Dramatyczny im. św. Jana Pawła II z Janowa Lubelskiego wystąpi w najbliższą niedzielę 22 marca w Modliborzycach. O 18.00 w Gminnym Ośrodku Kultury zaprezentuje przedstawienie pod tytułem "Art".

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015

Rekrutacja rodzin do projektu "Schematom STOP! Wspólne działanie pomocy społecznej i instytucji rynku pracy- pilotaż"

Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary, w głównej mierze, spowodowane są wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Niestety nadal panuje przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy odrost roślinności.

W okresie wiosennym wiele osób decyduje się na przesiadkę z czterech kółek na dwa wtedy też dochodzi do największej liczby tragedii drogowych z udziałem kierowców jednośladów.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zwołuję na dzień 24 marca 2015 roku (wtorek)

Posiadacz psa lub innego zwierzęcia zobowiązany jest do sprawowania nad nim odpowiedniego nadzoru. Niezachowanie należytej pieczy może rodzić zarówno konsekwencje karne jak i konsekwencje natury cywilnej 

W Modliborzycach powstaje nowa siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej. To prawdopodobnie jedyna książnica w regionie, która jest budowana od podstaw, a większość środków na ten cel będzie pochodzić z