szczepimy

Materiały informacyjne dotyczące szczepień przeciwko COVID-19.

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – obowiązek składania deklaracji od 1 lipca 2021 r.

         Od 1 lipca 2021 r. każdy Właściciel/Zarządca budynku będzie miał obowiązek złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację.

Wotum zaufania i absolutorium dla Witolda Kowalika Burmistrza Modliborzyc

        Podczas XXII sesji Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbyła się 29 czerwca br., Radni jednogłośnie udzielili Witoldowi Kowalikowi – Burmistrzowi Modliborzyc wotum zaufania, a następnie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Wcześniej na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Modliborzycach pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie.

UM

Burmistrz Modliborzyc informuje, iż w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, które miały miejsce na terenie Gminy Modliborzyce w dniach 24 i 26 czerwca 2021 r. poszkodowani rolnicy mogą złożyć wniosek na szacowanie strat w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku: gradu, nawalnego deszczu. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

KRUS

Szanowni Państwo,
PT KRUS w Janowie Lubelskim, informuje, iż NSZZ RI „Solidarność” organizuje letni wypoczynek dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, który dofinansowany jest przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Burze z gradem

Burze z gradem

HARMONOGRAM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MODLIBORZYCE III KWARTAŁ 2021 ROK

        Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Modliborzyce - III kwartał 2021 rok

Program "Dobry start"

       Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną - z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, za pośrednictwem portalu Emp@tia lub przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość. 

POŻEGNANIE KLAS ÓSMYCH

         W dniu 25 czerwca 2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Zespole Szkół w Modliborzycach miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego i pożegnanie klas ósmych.

Nagroda „Janowski diament” dla Julii Świąder

        W dniu 23 czerwca 2021r. uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Modliborzycach otrzymała nagrodę pieniężną od Klubu Rotary z Janowa Lubelskiego. Nagrodę wręczyli Prezydent Klubu Rotary Pan Tomasz Pietras oraz Pan Józef Dyjach.

SPOTAKNIE AUTORSKIE Z RENATĄ PIĄTKOWSKĄ

         18 czerwca 2021 r., w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach odbyło się spotkanie autorskie ze znaną i lubianą pisarkę dla dzieci i młodzieży – Renatę Piątkowską wraz z fantastyczną lektorką –Malwiną Kożurno. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z klas pierwszych szkoły podstawowej w Modliborzycach oraz członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci, działającego przy bibliotece.