wiatr

80 rocznica pacyfikacji Kalennego

Burmistrz Modliborzyc oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach zapraszają na uroczyste obchody 80. ROCZNICY PACYFIKACJI KALENNEGO I WIOSEK LEŚNYCH, które odbędą się 2 października 2022 r. o godz. 13:00

koordynator

Narodowy Instytut Wolności informuje o organizowanych przez NIW konkursach na Wolontariusza Roku i Koordynatora Roku Korpusu Solidarności.

konkurs

Konkurs "Fotografie z dawnej pracy" ma na celu ukazanie, jak bardzo zmieniły się warunki społeczno-kulturowe i życie zawodowe Polaków na przestrzeni ostatnich kilku dziesięcioleci. Chcemy pokazać młodszym pokoleniom, jak w minionych dziesięcioleciach wyglądały stanowiska pracy, narzędzia i sprzęty.

sesja

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXXI sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 30 września 2022 roku (piątek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

pelet drewno

Burmistrz Modliborzyc informuje mieszkańców gminy o możliwości składania wniosków o przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Modliborzyce, przypominamy Państwu, iż w dniach 22 i 23 września 2022r. (czwartek i piątek) w godz. 7.30–15.10 oraz 24 września 2022r. (sobota) w godz. 8.00 – 12.00 odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych, budowlanych i rozbiórkowych oraz opon samochodowych (maksymalnie 4 szt.) oraz opon z maszyn rolniczych (maksymalnie 4 szt.). Odpady te należy dowieźć na Bazę SKR Kolonia Zamek.

mck

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! "

pies owczarek

Urząd Miejski w Modliborzycach poszukuje domu dla psa, który został znaleziony na ulicy Piłsudskiego w miejscowości Modliborzyce .

domek i efektywność energetyczna

Ministerstwo Rozwoju i Technologii, z uwagi na obecne wydarzenia na arenie międzynarodowej i ich długofalowe skutki gospodarcze oraz realizację postanowień nowego pakietu klimatycznego, prowadzi działania edukacyjno-informacyjne mające na celu przypomnienie jak ważne jest podejmowanie przez mieszkańców przedsięwzięć wpływających na poprawę efektywności energetycznej budynków.

LOGO LODR

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli zaprasza rolników do wystawiania ogłoszeń własnych produktów na portalu: https://www.lubelskiebazarek.pl/

Narodowe Czytanie 2022, 7 wrzesień 2022 r. Biblioteka u Kazimierza w Modliborzycach

 200 lat temu w Wilnie po raz pierwszy wydano "Ballady i romanse" Adama Mickiewicza. To właśnie ten zbiór poezji prezydent Andrzej Duda wybrał do wspólnego czytania w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie. 
W Modliborzycach utwory wieszcza prezentowano w środę, 7 września 2022 r., przed Biblioteką Kazimierza w Modliborzycach.