KONKURS NA TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ

    Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach oraz Burmistrz Modliborzyc zapraszają do udziału w konkursie na TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ.

LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” przekazuje Państwu link do ankiety niezbędnej do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na okres 2021-2027.

LGD

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania “Leśny Krąg” informuje, że dnia 29 marca 2022r. o godzinie 15.00 w Sali Konferencyjnej Domu Nauczyciela przy ul. Ogrodowej 16 23-300 Janów Lubelski odbędzie się spotkanie z mieszkańcami obszaru LGD “Leśny Krąg”.

Podziękowanie za wsparcie zbiórki

Podziękowania dla mieszkańców gminy za wsparcie zbiórki na rzecz potrzebujących z Ukrainy.

truskawki i maliny

Zapraszamy do udziału w wideokonferencji dotyczącej wykorzystania nowoczesnych technologii przy uprawach malin i truskawek.
Konferencja odbędzie się 23 marca 2022r. o godz. 10:00

ukraina

Szanowni Państwo,
w związku z dużym odzewem, z jakim spotkała się przygotowana przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ulotka informacyjna dla uchodźców z Ukrainy, w przystępny sposób ułatwiająca funkcjonowanie w pierwszych godzinach i dniach pobytu w naszym kraju, przygotowaliśmy jej nową, zaktualizowaną wersję.

W trosce o bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów

       Na terenie powiatu janowskiego w okresie wiosennym prowadzone będą działania, których głównym celem będzie promowanie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów. Podejmowane działania będą zmierzać do podniesienie świadomości kierujących pojazdami silnikowymi i przypominanie im, że piesi jak i rowerzyści są pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego. Z drugiej strony będą zmierzały do zwrócenie uwagi rowerzystom i pieszym, że ich bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nich samych.

czyste powietrze

Burmistrz Modliborzyc zaprasza mieszkańców na spotkanie konsultacyjne na temat możliwości uzyskania dofinansowania z rządowego programu „Czyste powietrze”. Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 marca 2022 r.
o godz. 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego w Modliborzycach w sali konferencyjnej nr 5 (pierwsze piętro).

SESJA RM

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXVIII sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 22 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

fundusze europejskie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich jest koordynowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
W Modliborzycach dostępny będzie w Urzędzie Miejskim
31 marca 2022 roku w godz. 11:30 - 14:00.

MINISTERSTWO ROLNICTWA

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że Parlament Europejski, Rada Unii Europejskiej i Komisja Europejska podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano Dniem Rolnictwa Ekologicznego w Unii Europejskiej.

Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!  Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie!

      Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy! Zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie!