wiatr

Wybory Samorządowe 2024

Postanowienie nr 109/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Modliborzyce.

Radosnego Alleluja!

Zdrowych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego

Wybory Samorządowe 2024

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości.

sesja rm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2023 r, poz. 40) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XLV Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 27 MARCA 2024 roku (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

Rozstrzygnięcie konkursu na  “Tradycyjną palmę wielkanocną”

         Niedziela Palmowa, zwana również Niedzielą Męki Pańskiej, a w polskiej tradycji ludowej Kwietną lub Wierzbną Niedzielą, została ustanowiona na pamiątkę uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy, kiedy to mieszkańcy miasta witali Go, machając gałązkami palmowymi.  W Modliborzycach stało się już tradycją, że tego dnia odbywa się rozstrzygnięcie konkurs na „Tradycyjną Palmę Wielkanocną".

Pies do adopcji

       Trafił do nas pies znaleziony w miejscowości Wolica Pierwsza. Prawdopodobnie został porzucony przez właściciela lub uciekł z posesji.

Poszukiwany właściciel psa

        Urząd Miejski w Modliborzycach poszukuje właściciela psa.

Wybory Samorządowe 2024

Postanowienie nr 82/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 18 marca 2024r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych  w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Kondolencje

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
śp. Heleny Kamińskiej
Głównego Księgowego - Skarbnika Gminy Modliborzyce w latach 1964-1994

LODR

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Janowie Lubelskim organizuje szkolenia dla rolników na temat:
Zasady przyznawania płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w 2024 roku - e-wniosek.

Wybory Samorządowe 2024

W dniu 18.03.2024r. do Miejskiej Komisji Wyborczej w Modliborzycach wpłynęło oświadczenie o rezygnacji jednego z kandydatów do Rady Miejskiej w Modliborzycach. W związku z czym MKW w Modliborzycach publikuje aktualne obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Modliborzycach zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.