ARiMR

Do dnia 15 listopada 2022 r. można składać wnioski do ARiMR (tylko elektronicznie) na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest  z budynków wykorzystywanych do produkcji rolniczej.

UM

WYNIKI KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PRZEPROWADZONYCH Z MIESZKAŃCAMI MIEJSCOWOŚCI; DĄBIE, GWIZDÓW, LUTE, MAJDAN, MICHAŁÓWKA, MODLIBORZYCE, SŁUPIE, STOJESZYN DRUGI, STOJESZYN PIERWSZY, STOJESZYNKOLONIA, WOLICA DRUGA, WOLICA PIERWSZA, WOLICA – KOLONIA

WĘGIEL

Burmistrz Modliborzyce na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.2236), informuje iż Gmina Modliborzyce przystąpiła do zakupu paliwa stałego (węgla) po preferencyjnych cenach do 2000 zł brutto za tonę z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.

Sesja Rady Miejskiej

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2022 r, poz. 559 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXXII nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 4 listopada 2022 roku (piątek) o godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

inspekcja weterynaryjna

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Janowie Lubelskim informuje, że od dnia 28.10.2022 r. teren całego powiatu janowskiego należy do obszaru objętego ograniczeniami II (różowego) w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń.

ZUS

Szanowni Państwo,
do 30 grudnia 2022 r. jako płatnik składek mają Państwo obowiązek założyć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.
PUE ZUS to duże ułatwienie dla przedsiębiorców, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.

woda

Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje mieszkańców miejscowości Brzeziny, Potoczek- (woda z ujęcia w Zarajcu) Stojeszyn Pierwszy, Stojeszyn Drugi o przerwie w dostawie wody w dniu 31-10-2022 w godz. 8.00-14.00 .
Przerwa w dostawie wody będzie spowodowana pracami konserwacyjnymi wodociągu.
Za utrudnienia przepraszamy.

MRIRW

Dobiega końca wydłużony termin składania wniosków o szacowanie strat suszowych. Rolnicy mają czas na zgłoszenie szkód przez aplikację suszową do 31 października 2022 roku.

GOPS

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY MODLIBORZYCE

Sprzedaż węgla po preferencyjnych cenach przez gminę Modliborzyce

          Gmina Modliborzyce przystąpiła do rządowego programu dystrybucji i sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach.

ofop

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich.

Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu (PWTJP) dla mieszkańców i osób przebywających na terenie Gminy Modliborzyce

       Zgodnie z decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do gmin trafiły tabletki jodku potasu, które w razie wystąpienia zagrożenia radiacyjnego, będą przekazywane mieszkańcom. Podejmowane obecnie działania to standardowa procedura przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego. Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.