Wybory Parlamentarne 2023

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

Sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2023 r, poz. 40) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XLI Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 26 września 2023 roku (wtorek) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

dkk

Dyskusyjny Klub Książki dla dzieci z Filii Bibliotecznej w Stojeszynie Pierwszym z wielką radością przyjął wiadomość z Instytutu Książki, że czytelniczka naszego Klubu – Wiktoria Bielecka otrzymała nagrodę w Konkursie na najlepszą recenzję rysowaną książki za lipiec 2023 r.

Razem Bezpieczniej

     We wtorek, 19 września 2023 r., w Zespole Szkół w Modliborzycah oraz Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Stojeszynie Pierwszym odbyły się sppotaknia z policjantami i strażakami w ramach realizacji projektu pt. "Bezpieczna Gmina - poprawa bezpieczeństwa w Gminie Modliborzyce, współfinansowanego ze środków Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 -

Rolnik roku

Szanowni Państwo,
Dziennik Wschodni, największa gazeta codzienna i portal informacyjny w województwie lubelskim, przygotowuje plebiscyt Rolnik Roku 2023.

Wybory Parlamentarne 2023

W dniu 21 września 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Modliborzycach odbędzie się losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

MCK

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną: "Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!"

PZU

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowiskach Drugich otrzymała dofinansowanie z PZU SA na zakup aparatu ochrony dróg oddechowych.

Wybory Parlamentarne 2023

Informacja Burmistrza Modliborzyc z dnia 14 września 2023 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Momoty 2023

Starosta Janowski oraz Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Momotach Górnych zapraszają na uroczyste obchody 84. rocznicy zakończenia działań obronnych zgrupowania Płk. Zieleniewskiego (24 września 2023r.)

84. rocznica bombardowania Modliborzyc

      84 lat temu, 8 września 1939 r., Modliborzyce i okoliczne miejscowości zostały zbombardowane.

Wybory Parlamentarne 2023

Zarządzenie Burmistrza Modliborzyc w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 roku