arimr

Biuro Powiatowe w Janowie Lubelskim doceniając Państwa zaangażowanie, koszty związane z prowadzeniem hodowli oraz dbając o Państwa bezpieczeństwo i zdrowie w dobie panującej pandemii, zachęca wszystkich posiadaczy zwierząt gospodarskich do korzystania z Portalu IRZplus, aplikacji przeznaczonej do składania elektronicznych zgłoszeń zwierzęcych.

Wybory Prezydenckie 2020

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z napływającymi pytaniami, wyjaśnia co następuje. Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego w związku z podleganiem w dniu 28 czerwca 2020 r. obowiązkowej kwarantannie lub izolacji powinni otrzymać pakiety wyborcze w głosowaniu korespondencyjnym pod wskazany przed pierwszym głosowaniem adres, niezależnie od tego, czy w dniu 12 lipca 2020 w dalszym ciągu będą podlegali kwarantannie lub izolacji.

Wybory Prezydenckie 2020

Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców.

Morawiecki

30 czerwca 2020 r. w województwie Lubelskim przebywał z wizytą premier Mateusz Morawiecki. Podczas swojej wizyty na Lubelszczyźnie odwiedził Łęczną, Lubartów, Łuków, Puławy, Opole Lubelskie, Kraśnik, Janów Lubelski, Bełżyce, Świdnik.
Podczas wizyty w Janowie Lubelski premier wręczył burmistrzom i wójtom z powiatu janowskiego promesy na dotacje z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
Gmina Modliborzyce otrzyma pół miliona złotych rządowej dopłaty do inwestycji lokalnych.

Wybory Prezydenckie 2020

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r. o ponownym głosowaniu.

burza

wybory prezydenckie 2020

Wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas wyborów prezydenckich.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Modliborzycach i Burmistrz Modliborzyc składają życzenia Dyrektorom Szkół, Nauczycielom i Pracownikom oraz wszystkim Uczniom.

PIS

Komunikatu Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Janowie Lubelskim dotyczący cudzoziemców zatrudnianych przy pracach sezonowych.

Sesja Rady Miejskiej

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2019 r, poz. 506) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XVI sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 11.00 w Zespole Szkól w Modliborzycach.

rolnictwo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza udostępniają ulotkę przedstawiającą problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypominają o Ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

Burze z gradem