Wybory Samorządowe 2024

Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Modliborzycach z dnia 8 kwietnia 2024 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 21 kwietnia 2024 r.

Wybory Samorządowe 2024

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lubinie I z dnia 9 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego.

Wybory Samorządowe 2024

Komisja potwierdziła, iż otrzymała protokoły głosowania od 6 obwodowych komisji wyborczych i na podstawie tych protokołów ustaliła następujące wyniki głosowania:

Wybory Samorządowe 2024

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Modliborzycach sporządzony dnia 8 kwietnia 2024r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Modliborzycach.

herby

Konsultacje społeczne strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla gmin: Dzwola, Godziszów, Janów Lubelski i Modliborzyce.

Spotkanie z pisarką

       Renata Piątkowska, ceniona pisarka książek dla dzieci, uhonorowana tytułem Kawaler Orderu Uśmiechu będzie gościem spotkań, które odbędą się 12 kwietnia 2024 r. w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach oraz Filii w Stojeszynie Pierwszym.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

    W 2023 r. Gmina Modliborzyce pozyskała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w sumie 815 000, 00 zł na realizację dwóch projektów obejmujących prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.     

Wybory Samorządowe 2024

Postanowienie nr 117/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Modliborzyce. 

Wybory Samorządowe 2024

WYBORCO PAMIĘTAJ !
Udając się do lokalu wyborczego aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Brak takiego dokumentu uniemożliwia wydanie przez komisję karty do głosowania i wzięcia udziału w głosowaniu.

konsultacje dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików – Modliborzyce

      W środę, 3 kwietnia 2024 r., w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie odbyły się konsultacje  dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików – Modliborzyce.

Nowy sprzęt dla jednostek OSP

        4 kwietnia 2024 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla 80 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. Lubelskiego, z powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego 75 zestawów pilarza i 8 przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym.

Wybory Samorządowe 2024

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w wyborach do rad gmin. rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku.