pszczoly

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Lubelskiego w bieżącym roku kontynuuje wielopłaszczyznowe działania na rzecz podniesienia świadomości społecznej o roli i znaczeniu pszczół w ramach kampanii edukacyjnej: „Lubelskie – wspólnie dla pszczół”.

PIS

Na prośbę Powiatowego Lekarza Weterynarii przypominamy o konieczności podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie gospodarstwa utrzymującego drób w związku z wystąpieniem na terenie województwa lubelskiego wysoce zjadliwej grypy ptaków wynikających z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Kryzysowy

W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zakażeń koronawirusem, którego skutkiem jest coraz większa liczba zajętych łóżek oraz respiratorów w szpitalach, a także wzrost liczby zgonów.

Aktualny wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2021/2022

woda

Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach działając zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472 informuje:

Kolejna terenowa akcja poboru krwi Modliborzycach. 
Zapraszamy 26.03.2021 (piątek), parking przed posterunkiem policji, ul. Piłsudskiego 58A (AMBULANS), rejestracja dawców w godz. 8.30-12.00‼️

Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa

           Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa – zamknięte przedszkola i salony fryzjerskie oraz nowe limity osób w sklepach i kościołach.

Kiermasz wielkanocny na rzecz chorej Ani

           W Niedzielę Palmową, 28 marca 2021 r., przed kościołem w Modliborzycach odbędzie się kiermasz wielkanocny na rzecz chorej na rdzeniowy zanik mięśni Ani Orłowskiej. Kiermasz przygotowany został przez uczniów Zespołu Szkół w Modliborzycach, przy współpracy z Dziennym Domem ’’Senior +‘’ w Modliborzycach i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

           Dnia 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Partnerstwo 4 gmin podpisane

            22 marca 2021 r. włodarze 4 gmin partnerskich: Janowa Lubelskiego, Modliborzyc, Dzwoli i Godziszowa podpisali porozumienie międzygminne, zawiązując Związek ZIT, w celu współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Janowa Lubelskiego. Obecnie pracujemy nad opracowaniem Planu działań ZIT, który razem z podpisanych porozumieniem posłuży do realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MODLIBORZYCACH ZAPRASZA!

Oferta szkoły na rok szkolny 2021/2022

Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Judo!

           7 marca 2021 w Modliborzycach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Judo. To pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane w Gminie Modliborzyce. W zawodach wzięło udział 24 kluby z kilku województw. Judocy rywalizowali w 5 kategoriach wiekowych oraz kilkudziesięciu kategoriach wagowych.