Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa

           Od 27 marca zmiany w zasadach bezpieczeństwa – zamknięte przedszkola i salony fryzjerskie oraz nowe limity osób w sklepach i kościołach.

Kiermasz wielkanocny na rzecz chorej Ani

           W Niedzielę Palmową, 28 marca 2021 r., przed kościołem w Modliborzycach odbędzie się kiermasz wielkanocny na rzecz chorej na rdzeniowy zanik mięśni Ani Orłowskiej. Kiermasz przygotowany został przez uczniów Zespołu Szkół w Modliborzycach, przy współpracy z Dziennym Domem ’’Senior +‘’ w Modliborzycach i Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży.

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

           Dnia 1 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się największe badanie statystyczne realizowane raz na 10 lat – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Partnerstwo 4 gmin podpisane

            22 marca 2021 r. włodarze 4 gmin partnerskich: Janowa Lubelskiego, Modliborzyc, Dzwoli i Godziszowa podpisali porozumienie międzygminne, zawiązując Związek ZIT, w celu współpracy w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Janowa Lubelskiego. Obecnie pracujemy nad opracowaniem Planu działań ZIT, który razem z podpisanych porozumieniem posłuży do realizacji przedsięwzięć w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej 2021-2027.

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W MODLIBORZYCACH ZAPRASZA!

Oferta szkoły na rok szkolny 2021/2022

Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Judo!

           7 marca 2021 w Modliborzycach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Judo. To pierwsze tego typu wydarzenie zorganizowane w Gminie Modliborzyce. W zawodach wzięło udział 24 kluby z kilku województw. Judocy rywalizowali w 5 kategoriach wiekowych oraz kilkudziesięciu kategoriach wagowych.

Koncert „Nie tylko dla Pań”

            W ubiegłym roku koncert „Nie tylko dla Pań”, był ostatnim jaki udało się nam zorganizować dla bardzo licznej publiczności, tuż przed wybuchem pandemii. Postanowiliśmy nie przerywać wieloletniej już tradycji i zarejestrować występy naszych artystów z okazji Dnia Kobiet oraz przypadającego 10 marca Dnia Mężczyzn.

Życzenia na Dzień Sołtysa

KRUS

Sytuacja epidemiologiczna panująca aktualnie w naszym kraju zmusiła większość grup społecznych do pozostania w domu. Jedną z nich są dzieci i to właśnie z myślą o najmłodszych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach działań na rzecz upowszechnienia wśród dzieci wiedzy o zagrożeniach wypadkami w gospodarstwach rolnych, na stronie internetowej www.krus.gov.pl ogłoszony został II Ogólnopolski Konkurs dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym.

Sesja Rady Miejskiej

Na  podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2020 r, poz. 713 z późn. zm) oraz  § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  XXI sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 16 marca 2021 roku (wtorek) o godz. 13.30 w Zespole Szkół w Modliborzycach.

Dzień Kobiet

Drogie Panie
z Okazji Waszego Święta
pragniemy złożyć Wam Najserdeczniejsze Życzenia
zdrowia, wszelkiej pomyślności i samych pogodnych dni.
W ten szczególny dzień życzymy Wam
nieustających sukcesów w życiu osobistym i zawodowym,
niech uśmiech rozpromienia wasze twarze,
a szczęście towarzyszy Wam każdego dnia.

dzien kobiet

Władze Gminy Modliborzyce oraz Gminny Ośrodek Kultury zapraszają Panie oraz Panów na koncert „Nie tylko dla Pań”.