sesja rm

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity; Dz. U. z 2023 r, poz. 40) oraz § 18 uchwały Nr LII/289/2018 Rady Miejskiej w Modliborzycach z dnia 14 listopada 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Modliborzyce (Dz. Urzęd. Woj. Lub. z 2018r., poz. 5923) zwołuję  II Sesję Rady Miejskiej w Modliborzycach, która odbędzie się 25 czerwca 2024 roku (WTOREK) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Modliborzycach.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Modliborzycach informuje mieszkańców miejscowości Felinów, Stojeszyn Kolonia, Michałówka, Zarajec o przerwie w dostawie wody w dniu 19-06-2024 (Środa) w godz. 8.00-13.00 .

       W niedzielę, 16 czerwca 2024 roku, na boisku sportowym w Modliborzycach odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Modliborzyce.

Gminne Zawody OSP

        Burmistrz Modliborzyc oraz Zarząd OSP Modliborzyce zapraszają na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, w niedzielę 16 czerwca 2024 r. o godz. 9:30 na stadionie sportowym w Modliborzycach.

Kiermasz Charytatywny

      Koło Gospodyń Wiejskich "Wysokie Obcasy" w Modliborzycach zaprasza na kiermasz charytatywny dla Ani Widz. 

Wspomnienie o śp. Józefie Albiniak ze Stojeszyna Drugiego

          6 czerwca tego roku w wieku 89 lat odeszła od nas Śp. Józefa Albiniak - ludowa śpiewaczka, artystka stawiana w gronie najwybitniejszych tradycyjnych solistek Lubelszczyzny. Jej piękny głos, zgromadzony bardzo szeroki repertuar, a zarazem autentyzm i zachowawczość w wykonawstwie zostały wielokrotnie docenione przez wytrawnych znawców folkloru na przeróżnych imprezach o charakterze konkursowym i przeglądowym.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Harmonogram dowozów mieszkańców gminy Modliborzyce do lokali wyborczych w dniu  09 czerwca 2024 r. w wyborach  do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 09 czerwca 2024 roku.

burza

Jednostka OSP w LUTEM  otrzymała dofinansowanie  z Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

         Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Lute otrzymała darowiznę pieniężną w kwocie 10 000,00 złotych od Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.

LOGA UE

Zapraszamy na spotkanie informacyjne Banku Gospodarstwa Krajowego i Partnerów Finansujących dotyczące szczegółów oferty pożyczek unijnych na OZE dla: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają JST lub ich związków, spółdzielni energetycznych, podmiotów działających w imieniu klastra energii, obywatelskich społeczności energetycznych działające w zakresie energii odnawialnej.

Gminne zawody MDP

        W niedzielę, 2 czerwca 2024 r., na boisku sportowym w Wierzchowiskach Pierwszych odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

burze