Spotkanie z pisarką

       Renata Piątkowska, ceniona pisarka książek dla dzieci, uhonorowana tytułem Kawaler Orderu Uśmiechu będzie gościem spotkań, które odbędą się 12 kwietnia 2024 r. w Bibliotece u Kazimierza w Modliborzycach oraz Filii w Stojeszynie Pierwszym.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

    W 2023 r. Gmina Modliborzyce pozyskała z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w sumie 815 000, 00 zł na realizację dwóch projektów obejmujących prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru zabytków.     

Wybory Samorządowe 2024

Postanowienie nr 117/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w gminie Modliborzyce. 

Wybory Samorządowe 2024

WYBORCO PAMIĘTAJ !
Udając się do lokalu wyborczego aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Brak takiego dokumentu uniemożliwia wydanie przez komisję karty do głosowania i wzięcia udziału w głosowaniu.

konsultacje dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików – Modliborzyce

      W środę, 3 kwietnia 2024 r., w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie odbyły się konsultacje  dotyczące przebudowy drogi wojewódzkiej nr 857 Zaklików – Modliborzyce.

Nowy sprzęt dla jednostek OSP

        4 kwietnia 2024 roku w Komendzie Powiatowej PSP w Kraśniku odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla 80 jednostek OSP włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego z terenu woj. Lubelskiego, z powiatów janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, opolskiego, puławskiego i ryckiego 75 zestawów pilarza i 8 przyczep z namiotem i wyposażeniem logistycznym.

Wybory Samorządowe 2024

Bezpłatny gminny przewóz pasażerski w wyborach do rad gmin. rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 07 kwietnia 2024 roku.

19. rocznica śmierci Jana Pawła II

        "Nie lękajcie się” - wciąż pamiętamy te słowa św. Jana Pawła II, choć Jego samego nie ma z nami od 19 lat.

WLW

Informujemy, że w okresie od 8 - 12 kwietnia 2024 roku na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Więcej informacji w załączonym Komunikacie Lubelskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii oraz na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Lublinie, www.wiw.lublin.pl.

wiatr

Wybory Samorządowe 2024

Postanowienie nr 109/2024 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 27 marca 2024r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Modliborzyce.

Radosnego Alleluja!

Zdrowych i radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego